Vyökokeet

Vyökokeet tarjoavat harjoittelijalle loogisen polun karatessa etenemiseen. Harrastekaratessa ne ovat merkittävin harjoittelun motiivi lyhyellä aikavälillä. Suurimmalle osalle karaten harrastajista ne tarjoavat keinon arvioida omaa edistymistään, varsinkin ottaen huomioon sen, että vain murto-osa karaten harrastajista kilpailee ja mittaa sitä kautta osaamistaan. Vyöjärjestelmän avulla on helppo hahmottaa harjoittelijan osaamistaso.

Ohessa on Tapanilan Erän Karaten Wado-Kai vyökoevaatimukset. Kyu- ja dan-vyökoevaatimukset on tarkoitettu aikuisten vyöjärjestelmässä suoritettaville vöille ja Mon-vyökoevaatimukset ovat juniorivyöjärjestelmässä suoritettaville vöille.

Juniorivyöt eivät vastaa aikuisten vyöarvoja. Juniori suorittaa siirryttyään aikuisten harjoitusryhmään harjoittelemaan niin sanotun tasovyökokeen, jonka jälkeen hänelle annetaan tasoa vastaava aikuisten kyu-vyöarvo.

Tapanilan Erän Karate ry:n vyökoejärjestelmä uudistui syksyllä 2014. Erän Karate seuraa Dan-kokeissa Japanin Karateliiton Wado-Kai -vyökoevaatimuksia. Kyu-vaatimukset mukailevat ruotsalaisen Korona Wadokain vyökoevaatimuksia ja Erän omia vaatimuksia. Mon- ja Kyu- vyökoevaatimukset on päivitetty elokuussa 2018.

Minimiajat ja suosituksemme aikuisten vöiden suorittamiselle:

 

7. kyu

keltainen

5kk

 

6. kyu

oranssi

6kk

 

5.kyu

vihreä

9kk

 

4. kyu

sininen

12kk

 

3. kyu

ruskea taso 1

12kk

 

2. kyu

ruskea taso 2

12kk

 

1. kyu

ruskea taso 3

12kk

   

 

 

DAN-arvon vyökoe

Syksyllä 2015 Erän Karatejaos on kirjannut DAN-arvojen vyökokeisiin aikovalle ohjeistuksen. Tutustu ohjeistukseen ohessa. Lisäksi ohessa on tulostettavissa DAN-arvojen vyökokeeseen vyökoesuosituslomake.

Ohjeistus DAN-arvon vyökokeeseen aikovalle

DAN-arvon vyökokeen suosituslomake