DAN-ryhmän harjoitukset

DAN-ryhmän tavoitteena on kehittää Tapanilan Erän Karate ry:n ylimpien vöiden wado-osaamista. Lisäksi ryhmässä harjoittelevilla on tavoitteena kehittää teknistä tasoaan kohti seuraavaa dan-arvoa.

Ryhmässä harjoittelee vain seuran ohjaajat joiden vyöarvo on 1. kyu tai ylempi

Mukaan ryhmän harjoituksiin

Harjoitusryhmään pääsee mukaan katselmuksen kautta. Ole katselmuksen osalta yhteydessä lajipäällikköön erankarate@gmail.com. Katselmuksessa arvioidaan sen hetkinen tekninen taitotaso ja asetetaan tavoitteita harjoittelulle. Tavoitteena on 1-3 vuoden sisällä suorittaa seuraava Dan-arvo.

DAN-kokeeseen osallistuminen

DAN-kokeseen osallistuminen seuran nimissä edellyttää allekirjoitettua vyökoelupaa ja vyökoekatselmuksen onnistunutta suorittamista seuran Wadokai Branchin puheenjohtajalle, sihteerille ja seuran puheenjohtajalle. Sovi katselmuksesta hyvissä ajoin noin 2-3 kuukautta ennen suunniteltua vyökoeajankohtaasi. Katselmuksen osalta voit olla niin ikään yhteydessä lajipäällikköön erankarate@gmail.com.

Vyökoekatselmukseen tuleva harrastaja toimittaa katselmukseen oheisen vyökoeluvan.

Branch sihteeri toimittaa tiedon vyökoeluvan saaneista tiedon Ruotsin Korona Wadokaille sekä Suomessa Wadokai -kollegiolle.

Harjoitusajat:

Perjantaisin klo 19-20.30/19.30-21.00

Harjoitukset pidetään noin kahden viikon välein. Katso harjoitusajat harjoituskalenterista.

Lisäksi DAN-ryhmän kesken on käytössä Whats App-viestipalvelu, jossa on tarkoitus aktiivisesti kutsua ryhmän jäseniä harjoittelemaan aina, kun itse on harjoittelemassa karatea.

 

 

 

 

Ilmoitustaulu