DAN-ryhmän harjoitukset

DAN-ryhmän tavoitteena on kehittää Tapanilan Erän Karatejaoksen ylimpien vöiden wado-osaamista. Lisäksi ryhmässä harjoittelevilla on tavoitteena kehittää teknistä tasoaan kohti seuraavaa dan-arvoa.

Ryhmässä harjoittelee vain seuran ohjaajat joiden vyöarvo on 1. kyu tai ylempi

Mukaan ryhmän harjoituksiin

Harjoitusryhmään pääsee mukaan katselmuksen kautta. Ole katselmuksen osalta yhteydessä lajipäällikköön erankarate@gmail.com. Katselmuksessa arvioidaan sen hetkinen tekninen taitotaso ja asetetaan tavoitteita harjoittelulle. Tavoitteena on 1-3 vuoden sisällä suorittaa seuraava Dan-arvo.

DAN-kokeeseen osallistuminen

DAN-kokeseen osallistuminen seuran nimissä edellyttää allekirjoitettua vyökoelupaa ja vyökoekatselmuksen onnistunutta suorittamista seuran Wadokai Branchin puheenjohtajalle, sihteerille ja karatejaoksen puheenjohtajalle. Sovi katselmuksesta hyvissä ajoin noin 2-3 kuukautta ennen suunniteltua vyökoeajankohtaasi. Katselmuksen osalta voit olla niin ikään yhteydessä lajipäällikköön erankarate@gmail.com.

Vyökoekatselmukseen tuleva harrastaja toimittaa katselmukseen oheisen vyökoeluvan.

Branch sihteeri toimittaa tiedon vyökoeluvan saaneista tiedon Ruotsin Korona Wadokaille sekä Suomessa Wadokai -kollegiolle.

Harjoitusajat:

Tiistaisin klo 19.30-20.30

Harjoitukset pidetään 2-4 viikon välein. Katso harjoitusajat harjoituskalenterista.

Lisäksi DAN-ryhmän kesken on käytössä Whats App-viestipalvelu, jossa on tarkoitus aktiivisesti kutsua ryhmän jäseniä harjoittelemaan aina, kun itse on harjoittelemassa karatea.

 

 

 

 

Ilmoitustaulu

 

Huomioithan, että harjoitusmaksu tulee olla maksettuna eräpäivään mennessä! Tuothan kuitin ohjaajalle harjoituksiin!

Kts. Aikuisryhmien harjoituksien sisältö tstä.

 

Huomioi, että tosite maksetusta harjoitusmaksusta tulee esittää harjoitusten ohjaajalle. Ohjaaja merkitsee tiedon maksetusta harjoitusmaksusta harjoitusvihkoon. Huomioithan myös perhealennuksen -15%, jos perheessä useampi harrastaa karatea Erän karatejaoksessa. Perhealennus vähennetään edullisemmasta harjoitusmaksusta.