14.04.2023

Kutsu: seuran sääntömääräinen kevätkokous

Tapahtuma: Kevätkokous Tapanilan Erä Karate Ry

Aika: Tiistai 25.4.2023 klo 20.00

Paikka: Tapanilan Erä Karate ry sali, Jäkälätie 2

Tervetuloa sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Huomioithan, että valtakirjalla osallistuminen ei ole mahdollista yhdistyslain 25 §:n (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503) ja yhdistyksen sääntöjen perusteella.

Mikäli sinua kiinnostaa seuran kehittäminen ja hallinnointi ja olet käytettävissä hallitustyöskentelyyn, niin voit ilmoittaa ehdokkuudestasi ennakkoon: erankarate@gmail.com

Kevätkokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen asialista

 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto

 6. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

 8. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannatusjäsenmaksun suuruus

 9. Valitaan hallitus 8 § mukaan

 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran säännöt löydät toimintalinjan liitteestä 1.

Ohessa on nähtävissä toimintakertomus 2022 ja toimintasuunnitelma 2024. Pyydettäessä saat vuoden 2024 budjetin sähköpostitse.


Takaisin