05.01.2022

Soveltava karate - minkälaista toimintaa se on?

1. Olette Outi ja Jyrki olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Kingit (soveltava karate) ryhmän toimintaa sen alusta lähtien (pilottiryhmä syksyllä 2018). Miten kuvailette ryhmän toiminnan alkua ja miten toiminta on kehittynyt vuosien aikana?

Toiminnassamme on mielestämme ollut alusta alkaen läsnä tekemisen ilo. Harjoituksemme ovat tavoitteellisia ja harjoittelua ”ohjaa” kausisuunnitelma, jota käytännössä toteutetaan paikalla olevan kokoonpanon sekä päivän tunnelman ja kunnon mukaan. Tilanneherkkyys, soveltaminen ja joustaminen ovat toimintamme lähtökohtia. Suunnitelma on suunnitelma, mutta enemmän sellainen pitkän tähtäimen suunnitelma. Käytännössä suunnitelmaa ja toimintaa mukautetaan aina tilanteen mukaan. Meille on tärkeää, että kaikki harrastajat kokevat olonsa turvalliseksi ja että treeneissä on kivaa. Yrittämään ja kokeilemaan kannustaminen, uskon ja rohkeuden valaminen – ne ovat olleet ja ovat edelleen tärkeitä kantavia voimia. Harrastajien ehdoilla mennään!

2. Ryhmä on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Minkälaiset taidot ovat harrastajilla kehittyneet toiminnassa eniten ja osaatteko sanoa miksi?

Tämä kysymys olisi varmasti erityisen hyvä esittää vanhemmille, sillä he näkevät arjessa, millaisia taitoja harrastus on heidän lapsilleen tuonut. Taidot, joita lapset oppivat vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaista erityistä tukea lapsi tai nuori tarvitsee, sillä jokaisella on yksilölliset tarpeet. Yleisenä havaintona voimme todeta seuraavissa taidoissa tapahtuneen kehitystä:

 • Uskalletaan yrittää ja kokeilla uusia, välillä haastaviakin juttuja rohkeasti
 • Periksiantamattomuutta
 • Olemme nähneet lasten ja nuorien puhkeavan kukkaan, rohkaistuvan niin liikunnallisesti kuin sosiaalisestikin
 • Motoriset taidot ovat kehittyneet
 • Keskittymiskyvyssä ja pitkäjännitteisyydessä on näkynyt kehitystä
 • Liikunnan ilo
 • Kehon tuntemus ja hallinta ovat kehittyneet
 • Kyky sanoittaa, miten erilaisia liikkeitä tehdään, mitä kehossa tapahtuu
 • Muisti
 • Hahmottaminen

Uskomme, että nämä taidot ovat kehittyneet siksi, että pyrimme pitämään harjoitteluissa yllä positiivista ilmapiiriä, jossa iloitaan niin pienistä kuin isoistakin saavutuksista. Tärkeintä ei ole, että onnistuu, vaan se, että yrittää. Turvallisuuden tunne, hyväksytyksi tulemisen tunne ja se, että jokaisessa treenissä lapset ja nuoret tulevat yksilöinä kohdatuiksi, jokainen saa olla oma itsensä. Lempeän vaativalla otteella ohjaaminen. Ei pakottamista, vaan kannustamista, rohkaisemista ja uskomista lapsiin ja nuoriin.

3. Minkälaisia ohjaustaitoja kingien ohjaaminen on kehittänyt teillä?

 • Tilanneherkkyys
 • Soveltamistaito
 • Kärsivällisyys, turhan hötkyilyn jättäminen tatamin ulkopuolelle
 • Havainnollistamisen taito: kyky pilkkoa asiat ytimekkäisiin ja selkeisiin osiin ja kokonaisuuksiin
 • Vähemmän puhetta enemmän toimintaa, sillä tekemällä oppii
 • Meistä tuntuu, että olemme kaiken kaikkiaan kehittynyt paremmiksi ohjaajiksi Kingien myötä.  

4. Olet Outi opettaja ammatiltasi. Oletko saanut kingien ohjaamisesta lisää työkaluja omaan työhösi?

Olen saanut lisää ymmärrystä erilaisia oppijoita kohtaan. Karaten ohjaaminen ja harrastaminen ovat antaneet ideoita taidon kehittämisen ohjaamiseen niin tatamilla kuin sen ulkopuolellakin. Taidon opiskelussa ja opettamisessa on lajiin ja opiskeltavaan asiaan katsomatta paljon yhtäläisyyksiä. Ohjaaminen ja harrastaminen ovat pysäyttäneet taidon harjoittelun ja oppimisen äärelle.

Karateharjoituksia ohjatessa tulee koko ajan tarkkailtua harrastajia ja analysoitua sitä, ovatko annetut ohjeet ja malli riittävän selkeät. Ohjeiden toimivuus tulee välittömästi näkyväksi harrastajien toiminnan kautta. Ohjeita annetaan sekä sanallisesti että kehollisesti liikkeitä kuvailemalla ja näyttämällä. Tällöin on pysähdyttävä ydinasioiden äärelle. Mitkä ovat niitä asioita, jotka pitää ensin oivaltaa ja ymmärtää, jotta voi suorittaa erilaiset lyönnit, torjunnat ja potkut oikein. Näiden ydinasioiden tunnistamisessa ja kuvailemisessa olen ohjaajana kehittynyt. Lisäksi herkkyys ja taito täydentää antamiani ohjeita on kehittynyt. Kaikkia näitä taitoja pystyn tatamin lisäksi hyödyntämään myös omassa työssäni.

5. Mikä on parasta kingien ohjaamisessa?

Kivat lapset ja vanhemmat. Tekemisen, oivaltamisen ja oppimisen ilo. Se, kun näkee lapsen tai nuoren silmien loistavan, kun hän pystyy tekemään jotain sellaista, minkä tekemiseen ei ole oikein itsekään uskonut tai mikä on kovasti jännittänyt ja ehkä jopa vähän pelottanutkin. Se, kun lapset ja nuoret yllättävät ja ylittävät itsensä.

6. Mikä on haastavinta kingien ohjaamisessa?

Vähemmän on enemmän ajatuksen tavoittaminen. Miten ”purkaa” erilaiset liikkeet ja tekniikat sellaisiin osiin, ettei ali- eikä yliarvio vastaanottajia. Miten tukea ja kannustaa kutakin harrastajaa oikealla tavalla. Miten edetä sekä ryhmänä että yksilöinä.  

7. Kenelle ja miksi suosittelisitte erityislasten ohjaustoimintaan mukaan tulemista?

Kenelle tahansa, jota tällainen soveltava liikunta kiinnostaa. Ohjaaminen on antoisaa. Treeneistä lähtee aina hyvällä mielellä kotiin. Ilo! Ja tietenkin kaikki tuo edellä kuvattu oma osaamisen kehittyminen on todella antoisaa.  

8. Muuta, mitä haluatte kertoa itsestänne ja kingeistä?

Erän Karaten soveltava karate -ryhmä Kingit on suunnattu lapsille ja nuorille, joilla on erityistä tuen tarvetta esimerkiksi liikkumisessa, ymmärryksessä, puheen tuottamisessa, aistien toiminnassa, suureen ryhmään sopeutumisessa tai tarvitsee jostain syystä enemmän aikaa asioiden oppimiseen. Harjoituksissa otetaan huomioon lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet sekä toimintakyky. 

Kiinnostuitko? Mukaan ohjaustoiminaan pääsee helposti ja aloittaa voit apuohjaajan roolissa, jolloin tutustut toimintaan rauhallisemmin ja vastuuohjaajilta oppien.  

Voit olla yhteydessä lajipäällikköön: erankarate@gmail.com tai puhelimitse: 045 78345177, mikäli kiinnostuit