20.04.2020

Kevätkokous torstaina 7.5.2020

Keväällä 2020 kevätkokous toteutetaan Zoom -sovelluksen kautta. Ilmoittaudu hyvissä ajoin kokoukseen mukaan Myclubissa. Ilmoittautuneille (4.5.2020 mennessä) lähetetään kokoukseen linkki.

Seuran hallitus on paikanpäällä seuran salilla kokouksen ajan. Mikäli sinulla on mahdotonta osallistua Zoomin kautta ja Suomen hallitus mahdollistaa kokoontumisen, voit pyytää osallistumismahdollisuutta paikanpäälle sähköpostitse: erankarate@gmail.com

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

8. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

9. Valitaan hallitus 8. pykälän mukaan

10. Valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 


Takaisin